งานลอยกระทงประจำปี 2554

งานลอยกระทงประจำปี 2554

ประวัติงานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงชุมชนประจำปี 2554 ขอเชิญหน่วยงานร่วมการประกวดนางนพมาศและกระทงประจำปี 2554 การประกวด – ใบสมัครนางนพมาศ – หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ – หลักเกณฑ์การประกวดกระทง  

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์จะจัดทำเสื้อกีฬา จำนวน 1,500 ตัว โดยวิธีตกลงราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดตัวอย่างเสื้อกีฬา

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การประกวดนางงามสงกรานต์ (สโมสรฯ สนับสนุน 2,000 บาท) * เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี * ไม่จำกัดอายุ  ส่วนสูง  น้ำหนัก * มีมารยาทไทยที่งดงาม * แต่งกายชุดผ้าไทย * ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด * สมัครได้ที่สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลางชั้น ๒ โทรศัพท์ ๕๘๗๒ การจัดซุ้มอาหาร (สโมสรฯ สนับสนุนหน่วยงานละ 3,000 บาท) * รายการอาหารแต่ละหน่วยงานต้องไม่ซ้ำแบบกัน * หน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้สามารถรับประทานได้ ๘๐ คน * หน่วยงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์การรับประทานมาไว้สำหรับแจกพนักงาน (จานโฟม ถ้วย โฟม ช้อน…

ขอเชิญเข้าร่วม SUT เปตองมาราธอน 20 ปีมทส

ขอเชิญเข้าร่วม SUT เปตองมาราธอน 20 ปีมทส

SUT เปตองมาราธอน 20 ปีมทส ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน SUT เปตองมาราธอน 20 ปี มทส. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044-224993 โทรสาร 044-224979 คุณรุ่งโรจน์ ปิยะพงศธร ประธานชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 โทร 081-8781316, 080-4637552 หรือ โทร 044-224993 โทรสาร 044-224979 ผู้สนับสนุน บริษัท…

ขอเชิญสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2553

ขอเชิญสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การประกวดนางงามสงกรานต์ (สโมสรฯ สนับสนุน 2,000 บาท) * เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี * ไม่จำกัดอายุ  ส่วนสูง  น้ำหนัก * มีมารยาทไทยที่งดงาม * แต่งกายชุดผ้าไทย * ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด * สมัครได้ที่สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลางชั้น ๒ โทรศัพท์ ๕๘๗๒