ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจัดทำเสื้อฯ)

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจัดทำเสื้อฯ)

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อตัดเสื้อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการแข่งขันกีฬามหาสนุกและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558 (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย) ดาวน์โหลด ประกาศ  

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสโมสรเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับนักศึกษา ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ อาคารสุรนิทัศน์ และลานน้ำพุ เทคโนธานี  กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแสดงวงดนตรีจากนักศึกษา และบุคลากร การออกร้านจำหน่ายสินค้า (ดาวน์โหลด แบบแจ้งความจำนงประกวดขบวนแห่ และ ใบสมัครนางนพมาศ-นักศึกษา)

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554

ประวัติงานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงชุมชนประจำปี 2554 ขอเชิญหน่วยงานร่วมการประกวดนางนพมาศและกระทงประจำปี 2554 การประกวด – ใบสมัครนางนพมาศ – หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ – หลักเกณฑ์การประกวดกระทง  

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์จะจัดทำเสื้อกีฬา จำนวน 1,500 ตัว โดยวิธีตกลงราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดตัวอย่างเสื้อกีฬา

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การประกวดนางงามสงกรานต์ (สโมสรฯ สนับสนุน 2,000 บาท) * เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี * ไม่จำกัดอายุ  ส่วนสูง  น้ำหนัก * มีมารยาทไทยที่งดงาม * แต่งกายชุดผ้าไทย * ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด * สมัครได้ที่สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลางชั้น ๒ โทรศัพท์ ๕๘๗๒ การจัดซุ้มอาหาร (สโมสรฯ สนับสนุนหน่วยงานละ 3,000 บาท) * รายการอาหารแต่ละหน่วยงานต้องไม่ซ้ำแบบกัน * หน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้สามารถรับประทานได้ ๘๐ คน * หน่วยงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์การรับประทานมาไว้สำหรับแจกพนักงาน (จานโฟม ถ้วย โฟม ช้อน…