:: งานลอยกระทงประจำปี ::

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงานลอยกระทงประจำปี