ข่าว/ประชาสัมพันธ์

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ประจำการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ง 39 “ปีบทองเกมส์” ปี พ.ศ. 2563
สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ประจำการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ง 39 “ปีบทองเกมส์” ปี พ.ศ. 2563

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ประจำการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ง 39 “ปีบทองเกมส์” ปี พ.ศ. 2563

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานเข้า…

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ในโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้อง ประจำปี 2559”
สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ในโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้อง ประจำปี 2559”

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ในโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้อง ประจำปี 2559”

ด้วยสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโคร…

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจัดทำเสื้อฯ)
ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจัดทำเสื้อฯ)

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจัดทำเสื้อฯ)

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวนผู้ประกอบกา…

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสโมสร…

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554

ประวัติงานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานป…