:: แข่งขันกีฬามหาสนุก มทส. ::

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดแข่งขันกีฬามหาสนุกภายในมหาวิทยาลัย