:: งานเลี้ยงปีใหม่ ::

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงานเลี้ยงปีใหม่มหาวิทยาลัย