ชมรม

ชื่อชมรม ประธานชมรม เบอร์ติดต่อ
ชมรมสนุ๊กเกอร์ นายนำโชค  จิตร์แจ้ง  3336
ชมรมดนตรีสากล นายประพล  จาระตะคุ 3440
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นายปรีชา  นาหัวนิน 4817
ชมรมลีลาศ ผศ.ดร.ลัดดา  โกรดิ 4819
ชมรมเทเบิลเทนนิส ผศ.ดร.โชคชัย  วนภู  4280
ชมรมบาสเก็ตบอล นายจาตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์  3122
ชมรมSUT MIND SPORT นายนิยม  ปทุมมา  4795
ชมรมวิทยุบังคับ นายประสาน  บรรจงปรุ  5999
ชมรมเทนนิส อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ศิลกุล  4446
ชมรมวอลเล่ย์บอล นางวาสนา  อรัณยกานนท์  3428
ชมรมแอโรบิค นางมยุรี  ชูศรี  3428
ชมรมกรีฑา ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ  4260
ชมรมเซปักตะกร้อ นายวิระชน  ศรีราง  4074
ชมรมโบว์ลิ่ง รศ.ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา  4249
ชมรมแบดมินตัน ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  3062
ชมรมคนรักสุนัข ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร 4750
ชมรมกล้วยไม้ นายพชรกร  โล้กูลประกิจ  4131