ติดต่อเรา

สโมรเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111/123 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4422-5872 โทรสาร 0-4422-5948

e-mail: sut_club@sut.ac.th