โครงการต้านภัยหนาว

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมบริจาคเงิน เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว (พร้อมใช้งาน) และเครื่องเขียน ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  21 ธันวาคม  2552 ในโครงการ “ปันน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ปี 2552 ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

ร่วมบริจาคได้ที่ :
1.  เงินสด ณ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลาง
2.  เสื้อผ้า  สิ่งของ
    1)  สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
    2)  อาคารบริหาร ณ ส่วนสารบรรณและนิติการ
    3)  อาคารวิชาการ
    4)  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    5)  มินิมาร์ทหอพักชาย และมินิมาร์ทหอพักหญิง
    6)  อาคารเรียนรวม 1
    7)  เทคโนธานี
    8)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
    9)  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา