งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสโมสรเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับนักศึกษา ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ อาคารสุรนิทัศน์ และลานน้ำพุ เทคโนธานี  กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแสดงวงดนตรีจากนักศึกษา และบุคลากร การออกร้านจำหน่ายสินค้า (ดาวน์โหลด แบบแจ้งความจำนงประกวดขบวนแห่ และ ใบสมัครนางนพมาศ-นักศึกษา)