สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ในโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้อง ประจำปี 2559”

ด้วยสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้อง ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา การซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในจังหวัดอื่นๆ

ในการนี้ สโมสร ฯ  จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ครุภัณฑ์ห้องสมุด (ชั้นวางหนังสือ ตู้หนังสือ โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ เป็นต้น) อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องเขียน เพื่อมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559  สามารถบริจาคได้ที่ ที่ทำการสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 2 โรงอาหารกลาง ทุกวันทำการ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลภาพของโรงเรียน บ้านตะเคียน : ประมวลภาพชุดที่ 1 |  ประมวลภาพชุดที่ 2

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.