ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ 2553

ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่2553ในวันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  2552
ณลานศิลปวัฒนธรรม  18.00  น.
พบกับ“จิรศักดิ์  ปิ่นสุวรรณ” เอลวิสเมืองไทย
การประกวดแต่งกายย้อนยุค(Sixty)การจับฉลากแจกของรางวัลมากมาย…..

ny2553