ขอเชิญสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การประกวดนางงามสงกรานต์

(สโมสรฯ สนับสนุน 2,000 บาท)

* เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

* ไม่จำกัดอายุ  ส่วนสูง  น้ำหนัก

* มีมารยาทไทยที่งดงาม

* แต่งกายชุดผ้าไทย

* ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด

* สมัครได้ที่สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลางชั้น ๒ โทรศัพท์ ๕๘๗๒