ขอเชิญเข้าร่วม SUT เปตองมาราธอน 20 ปีมทส

SUT เปตองมาราธอน 20 ปีมทส

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน SUT เปตองมาราธอน 20 ปี มทส.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044-224993 โทรสาร 044-224979

คุณรุ่งโรจน์ ปิยะพงศธร
ประธานชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทร 081-8781316, 080-4637552 หรือ โทร 044-224993 โทรสาร 044-224979

ผู้สนับสนุน
บริษัท มาราธอน ( ประเทศไทย ) จำกัด
สโมสรเปตองจังหวัดนครราชสีมา

sutpatongnews