ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การประกวดนางงามสงกรานต์

(สโมสรฯ สนับสนุน 2,000 บาท)

* เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

* ไม่จำกัดอายุ  ส่วนสูง  น้ำหนัก

* มีมารยาทไทยที่งดงาม

* แต่งกายชุดผ้าไทย

* ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด

* สมัครได้ที่สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลางชั้น ๒ โทรศัพท์ ๕๘๗๒

การจัดซุ้มอาหาร

(สโมสรฯ สนับสนุนหน่วยงานละ 3,000 บาท)

* รายการอาหารแต่ละหน่วยงานต้องไม่ซ้ำแบบกัน

* หน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้สามารถรับประทานได้ ๘๐ คน

* หน่วยงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์การรับประทานมาไว้สำหรับแจกพนักงาน

(จานโฟม ถ้วย โฟม ช้อน ส้อม และอื่นๆ)

* อาหารพร้อมรับประทานเวลา ๑๑.๓๐ น